Politica de Confidentialitate

Ultima actualizare: 25 mai 2018
I.Informatii generale
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC C&I AUTOMOBILE SRL., cu sediul in Splaiul Unirii 309A, sector 3, 030138, Bucuresti, Romania, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.c-iautomobile.ro. („Site-ul”)
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Dacasunteti client al Site-ului, SC C&I AUTOMOBILE SRL. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obişnuintele dumneavoastra in cadrul SC C&I AUTOMOBILE SRL., precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.
Daca pentru a va crea cont de utilizator pe Site, utilizati contul dumneavoastra de Facebook sau Google, SC C&I AUTOMOBILE SRL. va prelucra urmatoarele date publice de profil afişate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
in cazul in care alegeti sa va creati cont de utilizator doar inainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail in baza careia va fi creat automat un cont. in cazul in care nu finalizati comanda, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC C&I AUTOMOBILE SRL., iar contul creat va fi sters automat.
Dacasunteti vizitator al Site-ului, SC C&I AUTOMOBILE SRL. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.
III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii
Dacasunteti client al Site-ului, SC C&I AUTOMOBILE SRL. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastraşi SC C&I AUTOMOBILE SRL., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si SC C&I AUTOMOBILE SRL., definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor .Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si SC C&I AUTOMOBILE SRL..
pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumbaSC C&I AUTOMOBILE SRL. in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea SC C&I AUTOMOBILE SRL. de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta(e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC C&I AUTOMOBILE SRL., prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati
Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. in plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim alSC C&I AUTOMOBILE SRL. de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
Dacasunteti vizitator al Site-ului, SC C&I AUTOMOBILE SRL. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta(e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC C&I AUTOMOBILE SRL., prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor şi pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastraoferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim alSC C&I AUTOMOBILE SRL. de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
IV. Durata pentru care vaprelucram datele
Ca principiu, SC C&I AUTOMOBILE SRL. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
in cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina SC C&I AUTOMOBILE SRL. (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).
in situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de ştergere a contului de utilizator, prin email la office@c-iautomobile.ro, SC C&I AUTOMOBILE SRL. va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. in acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri si/sau sms-uri de acest gen. Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. in cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. in cazul in care solicitati ştergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de ştergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.
Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, SC C&I AUTOMOBILE SRL. va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de SC C&I AUTOMOBILE SRL. pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.
V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, SC C&I AUTOMOBILE SRL. poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina SC C&I AUTOMOBILE SRL.in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
pentru administrarea Site-ului;
in situatiile in care aceastacomunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre SC C&I AUTOMOBILE SRL. prin intermediul Site-ului;
pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de sigurantasi autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazutade lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre SC C&I AUTOMOBILE SRL. nu vor fi transferate in afara Romaniei.
VII. Drepturile de care beneficiati
in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre SC C&I AUTOMOBILE SRL., conform celor descrise in prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SC C&I AUTOMOBILE SRL.cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, faraintarzieri justificate, de catre SC C&I AUTOMOBILE SRL. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproport
dreptul la stergerea datelor, faraintarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
in cazul in care este retras consimtamantul si nu existaniciun alt temei juridic pentru prelucrare;
in cazul in care persoana vizatase opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate in legaturacu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla
Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, SC C&I AUTOMOBILE SRL. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
persoana contestaexactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana vizatase opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizatai le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
persoana vizatas-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folositain mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC C&I AUTOMOBILE SRL. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
in orice moment, din motive legate de situatia particularain care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al SC C&I AUTOMOBILE SRL.sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care SC C&I AUTOMOBILE SRL. poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
in orice moment, in mod gratuit si faranicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizatasau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
dreptul de a vaadresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@c-iautomobile.ro
Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: link catre cookies.

Back to top